Kvinnan har ansökt om att få betala mindre på sitt studielån. Hon skriver att hon bara får ut omkring 11 000 kronor i månaden och att de 600 kronor hon måste betala till CSN är en förmögenhet för henne. Hon kan betala 300 kronor i månaden så länge hon är sjukskriven och bifogar läkarintyg till ansökan.

Men CSN har sagt nej till ett lägre återbetalningsbelopp, eftersom kvinnan ansökt om nedsättning utifrån sin inkomst, som inte minskat tillräckligt för ett lägre belopp, och förvaltningsrätten i Linköping har avslagit kvinnans begäran. Däremot bedöms hennes ansökan om nedsättning av beloppet vara en ansökan på grund av synnerliga skäl, som kommer att prövas separat.