I stallet vid Trolldal pågår förberedelser för dagens första ridlektion. 20 av de 24 ridskolehästarna står uppbundna i spiltor, med huvudet in mot väggarna och svansen mot stallgången. Mellan varje häst finns en rejäl skärmvägg med ett galler upptill. Längs fram i spiltan sitter hästarna fast med ett rep som löper genom en ring för att få lite rörelsefrihet.

‒För djurens skull är förslaget bra, min önskan vore att bygga riktiga lösdrifter. Våra hästar bor redan ute dygnet runt på sommarhalvåret och då skulle man utöka det med utevistelse även på natten året runt, säger ridskolechefen Annette Karlsson.

För djurens skull är förslaget bra, min önskan vore att bygga riktiga lösdrifter.

Artikelbild

"Det är en stor investering för en ideell förening att bygga lösdrift. Samtidigt kan det löna sig i sunda hästar och mindre monotont arbete för personalen med maskinell utgödsling", säger Annette Karlsson, ridskolechef vid Katrineholms ryttarförening.

I en lösdrift kan hästar gå ut och in i en stor stallbyggnad som de vill.

I dagens djurskyddslag får hästar stå uppbundna i spiltan 16 timmar per dygn och de ska ha så långt löpande grimskaft så att de kan ligga ner och vila huvudet.

‒Hästarna ligger ner och sover och ser avspända ut. Vi har rymliga spiltor som är bredare än minimikravet. På vintern går de i hagen från klockan sju på morgonen till tre på eftermiddagen och har då fri tillgång till grovfoder.

Enligt Annette Karlsson är det inte rimligt att hinna fasa ut spiltorna på drygt ett år. Det är en stor investering och det tar tid att planera och bygga lösdrifter. Ett annat alternativ vore boxar, där varje häst är lös i ett stängt utrymme. Att bygga boxar i det befintliga stallet är inget bra alternativ då de tar mer plats och utgödslingen är mer tidskrävande. Katrineholms ryttarförening skulle behöva säga upp ungefär 15 privata inackorderingar för att få utrymme till boxplatser.

Artikelbild

I spiltor är det lättare att hantera hästarna för den som är ovan och personalen har bra överblick. Annette Karlsson och Amy Holmberg förbereder en ridlektion med hästarna Goliat, Fredrik och Lizy.

‒Vi avvaktar fram till ett eventuellt beslut, säger Annette Karlsson.

På ridskolan i Vingåker är situationen lik den i Katrineholm, med de flesta av ridskolans 18 hästar uppstallade i spilta under vinterhalvåret.

Artikelbild

Johannah Ström, ridskolechef i Vingåker.

‒Att bygga lösdrift skulle ju drabba oss hårt ekonomiskt och vi ska sätta oss och räkna på vad det kostar. Vi har nyligen köpt mer mark och det ger bättre möjligheter. När lagen träder i kraft måste vi vara redo, säger Johannah Ström, ridskolechef i Vingåker.

Spiltorna skulle i så fall få vara kvar som skötselplats i det befintliga stallet för att eleverna ska kunna hantera hästarna på ett säkert sätt. Förutsättningarna är inte bra för att bygga om stallet till boxplatser.

Artikelbild

"Min uppfattning att ett lösdriftssystem bättre för hästen", säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare och samordnare för länsstyrelsens kontrollverksamhet i Södermanland.

‒En del säger att det blir billigare med lösdrift då personal-, strö- och foderkostnaderna minskar, säger Johannah Ström.

En del säger att det blir billigare med lösdrift då personal-, strö- och foderkostnaderna minskar.

[fakta nr="1"]

Det nya förslaget till djurskyddslag syftar till att djur kan utföra sina naturliga beteenden. Ett av kraven som införs är att djur ska hållas frigående och inte får fixeras mer än tillfälligt vid skötsel, veterinärvård och av säkerhetsskäl.

‒Det är bara ett förslag än så länge och det kommer säkert att bli en omställningstid. Sen finns det alltid möjlighet att söka dispens hos Jordbruksverket, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare och samordnare för länsstyrelsens kontrollverksamhet.

Redan 2007 infördes krav på spiltförbud vid nybyggnad och ombyggnad av stall för hästar. Tre år senare infördes en begränsning som tillåter 16 timmar i spilta per dygn. För hästar på box finns ingen liknande tidbegränsning, men det finns ett krav på daglig utevistelse och möjlighet för djuren att röra sig naturligt.

Fördelarna med att hålla djur lösgående är att de kan röra sig mer och utföra sina naturliga beteenden. I spiltor får hästar begränsad möjlighet att klia sig, ligga ned och överblicka sin omgivning. Cirka 60 procent av landets 500 ridskolor hade spiltor vid den senaste undersökningen 2010.

Vad är bäst för hästen, lösdrift eller box?

‒Är det en grupp hästar som fungerar bra ihop så min uppfattning att ett lösdriftssystem bättre för hästen. På en ridskola blir det kanske lugnare på lektionerna när de är vana att gå tillsammans. Men alla hästar klarar inte av det. Det är bra att avla på individer som fungerar i flock än att man ska stänga in dem en och en i varsin box.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

‒Först ska det tas hänsyn till alla remissinstanser, säger Ulrike Segerström på länsstyrelsen i Södermanland.

[fakta nr="2"]