Övrigt Jag har fått frågan många gånger: "Katrineholms-Kuriren är väl en liberal tidning?"

Ja, Katrineholms-Kurirens ledarsida är liberal, men nyhetsredaktionen styrs inte av någon politisk färg, är mitt svar.

"Vadå, hur menar du nu? Ni är väl liberala?".

Okunskapen om hur den fria pressen och oberoende media fungerar är stor. Det visar sig gång på gång. Därför vill jag nu än en gång reda ut hur det ligger till, och jag hoppas att du lyssnar. För det är för din skull som vi finns och verkar.

En fri press anses vara en förutsättning i en demokrati. Pressens uppgift är att rapportera, granska och skapa debatt, och på så vis ge samhällsmedborgare skildringar om vad som sker i demokratin. Vad gör de folkvalda med makten som de ges via röstsedeln i valet och sedan förvaltar under mandatperioden? Hur väljer de att använda skattepengarna? Lever de upp till vallöftena?

Sverige har världens äldsta tryckfrihetslagstiftning. Det medför att media har rätt att trycka och publicera vad vi vill, utan censur från myndigheterna. Vi har rätt att välja och välja bort vad vi skriver om, och att välja hur vi gör rapporteringen.

Frihet medför också ansvar och i Sverige har vi ett pressetiskt system. Katrineholms-Kuriren är en av många titlar som frivilligt väljer att arbete enligt det pressetiska systemet, som kortfattat innebär att vi alltid ska sträva efter en korrekt och allsidig rapportering. Det pressetiska regelsystemet gör att du kan lita på media som verkar i enighet med det, och det gör att om du som enskild anser att en publicering skadat dig så kan du anmäla den ansvariga utgivaren.

Allt som du läser i vår nyhetsrapportering ska alltså vara sakligt och opartiskt. Och om något är fel så rättar vi. Allsidigheten ligger i att många röster och perspektiv får utrymme. Nyheterna ska inte vara politiskt styrda eller drivna.

Tidningens nyhetsredaktion består av journalister som producerar innehållet i papperstidningen och på Katrineholms-Kurirens nyhetssajt. Här publiceras nyheter baserade på fakta – och journalistens egen värdering eller åsikt ska aldrig finnas med. Vi säger att journalistiken ska vara objektiv och konsekvensneutral. Vi rapporterar – och fångar upp människors åsikter om saken. Vi ger plats för kommentarer från alla politiska färger, från alla samhällets delar. På vår insändarsida ger vi plats för ännu fler åsikter – och vi väljer och väljer bort vad vi vill publicera. Censur? Nej, pressfrihet.

På tidningens ledaravdelning däremot använder skribenten alltid sina åsikter. Men ledartexter skrivs inte av nyhetsjournalisterna utan av ledarredaktionens medarbetare. Ledarredaktionen är skild från nyhetsredaktionen. Ledarskribenterna ser samhället med politiskt färgade ögon, och i Katrineholms-Kurirens fall med oberoende liberala. Här kommer läsaren alltså att se politiskt färgade texter, som tar ställning.

I valtider är medias rapportering kanske både mer läst och mer påpassad än annars. Många läser för att fatta beslut hur rösten ska läggas i valurnan den 9 september. Och det är bra. Men tyvärr visar valrörelsen också att pressfriheten är utsatt från många håll. Det finns politiska rörelser som vill försvaga medierna och skapa misstro mot journalisters jobb och sätt att arbeta, som påstår att medierna ljuger och ifrågasätter vår trovärdighet, som påstår att media ger felaktiga bilder och göder den ökände Donald Trumps fake news-begrepp.

Så till dig som undrar: Katrineholms-Kurirens ledarsida är liberal, men nyhetsredaktionen styrs inte av någon politisk färg.