Enligt uppgiftslämnaren, som vill vara anonym, handlar det om personer som tar kontakt med väljare på väg in för att rösta. Det ska även ha förekommit att de försökt följa med väljare in i lokalen.

– Jag var själv med om att en person följde efter mig in i lokalen för att se vilka valsedlar jag plockade upp.

Den här väljaren lät sig emellertid inte påverkas.

– Jag ha bott i Sverige i 15 år och jag vet hur det svenska valsystemet och valhemligheten fungerar, säger han.

Det har till och med hänt att det blivit bråk mellan grupperna inne på biblioteket.

Anonym uppgiftslämnare

Uppgiften att utomstående tar kontakt med nyanlända väljare utanför vallokalen i Ängeln är inte helt ny för bibliotekets chef Hanna Rasmussen.

– Nej, jag vet att det förekommer, men jag har fått intrycket att det handla om personer som vill hjälpa till och förklara hur det går till att rösta. Exakt vad som sägs vet jag inte, ingen av bibliotekets personal talar språket.

Enligt tidningens uppgiftslämnare handlar det om företrädare för två olika partier som på olika sätt försökt övertala landsmän att rösta på deras kandidat till kommunfullmäktige.

– Det har till och med hänt att det blivit bråk mellan de olika grupperna inne på biblioteket, hävdar han.

Kommunens röstsamordnare Karin Rytter har det högsta ansvaret för röstningen i Katrineholm. Till skillnad från bibliotekschefen har hon inte hört något om försök till påverkan i samband med förhandsröstningen.

– Nej, det har jag inte fått någon information om. Och väljare har rätt att be om hjälp med valsedlar, så om man observerar två personer bakom samma skärm i en vallokal så behöver det inte vara fel.