Snart kommer gatorna i Katrineholm prydas av nya vägvisare. Skyltarna kommer bland annat att peka ut kulturhuset Ängeln, stadsparken och sportcentrum.

Anneli Hedberg (S), ordförande för service- och tekniknämnden, säger att skyltarna ganska snart kommer att kunna ses runtom i Katrineholm.

‒Tanken är att besökare ska upptäckta mer av Katrineholm när de redan är här, berättar hon.

Hon säger att sportcentrum har många besökare, men att många av besökarna inte vet att sportcentrum ligger nära Katrineholms stadskärna. Med hjälp av de nya skyltarna ska besökarna lättare kunna navigera sig i Katrineholm och Anneli Hedberg hoppas att fler ska hitta till bland annat centrum.

Skyltarna har tagits fram i samarbete med Katrineholms turistinformation och ska spegla de platser turister oftast frågar efter. Tanken är att skyltarna både ska peka ut sevärdheter och handelsplatser, men även allmännyttiga platser som sjukhus och polisstation.