Inför 2018 har ägarens, det vill säga kommunens, direktiv och bolagsordning för Katrineholms fastighets AB genomgått en revision.

Kommunfullmäktige godkände styrdokumenten tidigare i veckan. De förändringar som gjorts börjar därmed gälla från årsskiftet.

Tony Rosendahl och Vänsterpartiet är särskilt kritisk till en av dem. Det handlar om fastighetsbolagets plikt att vid större investeringar eller fastighetsförsäljningar underställa sig fullmäktiges åsikt i frågan.

Den nya bolagsordningen ger KFAB möjligheten att utan fullmäktiges goda minne besluta om avsevärt dyrare investeringar och avyttringar än tidigare.

I dag måste KFAB vända sig till fullmäktige när kostnaden överstiger 500 basbelopp, motsvarande ungefär 23 miljoner kronor. Med undantag för kommunfastigheter höjs ribban efter årsskiftet till cirka 70 miljoner kronor; 1 500 basbelopp.

Konsekvensen av denna tredubbling av basbeloppen tycker Rosendahl är allvarlig.

– Allmännyttan ägs ju av oss i kommunen gemensamt. Då måste det finnas en möjlighet att diskutera bolagets verksamhet, vare sig det gäller försäljningar eller investeringar.

Vänsterpolitikern sökte i fullmäktige få en tydlig förklaring av syftet med revideringen. Han tycker inte att majoriteten lyckades gå honom till mötes.

Enligt Fredrik Olovsson (S), ledamot av fullmäktige och ordförande i KFAB:s styrelse, är syftet enkelt:

– Ägaren har gett KFAB i uppdrag att bygga. Detta gör steget från ord till handling kortare.

Problemet, menar Rosendahl, är att fullmäktiges kontroll över bolaget beskärs.

– Vi avsäger oss en del av vår insyn, vår styrning och en del av beslutsfattandet i allmännyttan. Jag tycker att det är allvarligt.

KFAB:s styrelse är politiskt tillsatt. I fullmäktige fick Rosendahl till svar att det finns full demokratisk insyn i bolaget.

– Men det är en sanning med modifikation eftersom majoriteten styr också där, säger han.

Fredrik Olovsson förstår inte resonemanget.

– Om man har den uppfattningen kan man tycka att också 23 miljoner är för mycket. Men det kan ju styrelsen fatta beslut om i dag utan att det ifrågasätts.

V var ensamt i fullmäktige om att reservera sig mot beslutet.