Nästa år i april kommer den första guiden, White Guide Green, som visar hur dagligvaruhandeln jobbar med kriterier som medvetna val av kött, socialt ansvar och fokus på hållbart fiske.

[fakta nr="1"]

Bakgrunden är en vilja att göra det lättare för kunden att välja rätt och lyfta de butiker som jobbar med hållbarhetsfrågor.

‒Konsumenten kan göra en enorm skillnad i sina val av livsmedel och en butik som sprider kunskap om matens påverkan på människor och miljö har i sin tur stora möjligheter att påverka konsumenten att göra ett upplyst val, säger Sofia Nordlund, projektledare för kartläggningen.

En kartläggning av matbutikerna låter väldigt bra.

Konsumenten Myra Dessjack

Det är i dag svårt för kunder att få en överblick av hur butikerna jobbar med hållbarhet, säger Sofia Nordlund vidare:

‒Det här är både ett sätt att lyfta de butiker som jobbar bra med hållbarhet och visa för konsumenten vart det hållbara valet underlättas.

För konsumenten Myra Dessjack, som i dag handlar på Coop, är det viktigt att matbutikerna tar ett miljöansvar.

‒Ja det tycker jag. Vissa butiker undviker jag helt för att jag vet att de bara har importvaror. En kartläggning av matbutikerna låter väldigt bra, tycker jag.

Malin Bjurling anställd på Coop, berättar att det inte är ofta hon får frågor från kunder om hur butiken jobbar med hållbarhet.

‒Nej, de som är insatta vet ju vad de ska leta efter. Där borde vi kanske ta ett större ansvar, att lyfta fram och förklara på ett enklare sätt hur vi jobbar och vilka varor som är hållbara.

Ett grymt bra initiativ.

Leif Lindblom, butikschef på Hemköp

Initiativet till en kartläggning tas emot med stor entusiasm av Leif Lindblom, butikschef på en av länets Hemköpbutiker.

‒Det är ett grymt bra initiativ! Vi jobbar central stenhårt med de här frågorna. Vi har bland annat samarbete med stadsmissioner i hela landet för att se till att varor som är nära utgångsdatum tas om hand, berättar han.

Kedjan jobbar också med att lyfta fram ekologiska varor men en utmaning där, påpekar Leif Lindblom är att de ekologiska produkterna ofta kan ta slut.

‒Om det är för att det inte finns tillräckligt med ekologiskt spannmål eller för att man inte hinner med att producera, det vet jag inte, men vi vill sälja ekologiskt och kunden vill ha det.

Anna Fredberg, butikschef på en Coopbutik i Sörmland, menar att handlarna har en möjlighet att påverka och informera sina kunder på ett smidigt sätt.

‒Vi jobbar bland annat stenhårt med att minimera svinnet när vi beställer hem varor och genom att rea ut varor som har kort datum. Kartläggningen är ett jättebra initiativ, kunderna kan få upp ögonen för hur butikerna jobbar.