I mars 2019 tackar nuvarande arrendatorerna Robert och Anna Österberg för sig.

– Hustrun är tredje generationen på gården. Hennes farfar tog över den 1931, berättar Robert Österberg.

Samtidigt som Anna och Robert Österberg har drivit jordbruket och uthyrningen av entreprenadmaskiner har de båda haft jobb utanför det egna företaget. Nu känner de sig klara med jordbruket. Nu ska de gå ner på varsin heltidstjänst, ägna sig enbart åt att hyra ut entreprenadmaskiner och flytta till Björkvik.

– Arrendet går ut nästa år och en ny femårsperiod kändes inte aktuell. Vi har hållit på med det här själva i femton år nu, säger Robert Österberg.

Istället lämnar han med varm hand över till Jan Lewenhaupt på Claestorp.

Det handlar om 120 hektar mark. Lite drygt 100 hektar av dessa är åkermark, resten är betesmark.

Redan i höstas började Robert Österberg flagga för att han inte var intresserad av en ny arrendeperiod. Jan Lewenhaupt hörde ryktet och kontaktade kommunen.

– Från början hade vi fem intressenter. När vi var klarar med avtalet och tog ny kontakt så var två av dem fortfarande intresserade, säger Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef på kommunen.

– Det här blir ett bra komplement till oss. Det är faktiskt första gången som vi är arrendatorer, säger Jan Lewenhaupt.

Claestorp vill främst ha marken att odla på. De kommer inte att använda ekonomibyggnaderna på gården, förutom maskinhallen.

– Gården är inte anpassad för modern drift, säger Patrik Hazelius, inspektor på Claestorp.

Maskinerna som finns på Claestorp i dag har kapacitet att sköta jordbruket även vid Djulö. Därför innebär övertagandet inte några större investeringar. Det är också lätt att ta sig mellan Claestorp och Djulö.

– Man slipper åka genom hela stan, säger Patrik Hazelius.

1987 köpte den dåvarande arrendatorn in vita kossor som betade i hagarna runt Djulö gård. De vita korna kommer tillbaka i och med att Jan Lewenhaupt tar över.

– Vi kommer att ta hit köttdjur från Skalltorp, säger han.

Eftersom vissa ekonomibyggnader kommer att stå tomma i och med arrendeskiftet så kommer service- och teknikförvaltningen att flytta sitt hämtlager till Djulö gård.

Mats Lundevaller på Katrineholms kommun är mycket nöjd med att Claestorp tar över arrendet.

– Det här var det bästa alternativet för katrineholmarna. Man kommer in från rätt håll. Maskinerna blir något större men samtidigt något färre, säger han.

– Det enda som jag tror att katrineholmarna kommer att märka skillnaden på är färgbytet på traktorer och djur, säger Jan Lewenhaupt.