Under återstoden av vintersäsongen ska service- och teknikförvaltningen testa att sopsalta en sträcka som till att börja med är en dryg halvmil.

Syftet är att se om resultatet är bättre jämfört med annan snö- och halkbekämpning. Att det är gång- och cykeltrafiken som blir föremål för testet är ingen slump. Det är ett led i att öka framkomligheten och säkerheten för dem som inte åker bil.

– Vi vill underlätta för de som går och cyklar också den här årstiden. Framför allt på de stråk där vi vet att många rör sig, som till och från skolorna.

Artikelbild

Sopsaltningsmaskinen som snart levereras har en 240 centimeter bred sopvals. Tanken rymmer två kubikmeter saltlag, som gatuenheten fyller på hos Svevia utmed teststräckan.

Det säger Anneli Hedberg (S), ordförande i service- och tekniknämnden som har köpt in en sprillans ny sopsaltningsmaskin för cirka en halv miljon kronor. Vilken dag som helst levereras den och ersätter då den lånemaskin som hittills har provats.

Maskinen borstar bort nysnö eller slask samtidigt som den sprider en salt- och vattenlösning över GC-banan. Metoden kan användas vid nederbörd och när det är milt.