I början av juli inleds vägarbeten på Drottninggatan mellan Djulögatan och Tegnérvägen och den främsta orsaken till ombyggnaden är trafiksäkerheten.

[map type="google-maps" lat="58.993029930396176" long="16.20396420793452" zoom="15" view_type="roadmap" marker="true"]

– Vi ska göra det säkrare då många barn och unga rör sig i området. Det blir en säkrare och mer attraktiv trafikmiljö i centrum, förklarar projektledaren Håkan Stenström.

Artikelbild

Från Djulögatan upp till Tegnérvägen ska Drottninggatan byggas om. Projektledare Håkan Stenström och trafikingenjör Cathrine Andersson står framför det blivande gångfartsområdet.

Sträckan kommer att bli gångfartsområde vilket innebär att alla trafikanter får färdas i högst sju kilometer i timmen och det blir cykelparkeringar och breda trottoarer utmed gatan. Det kommer att bli parkeringsplatser för bilar på båda sidor omgivna av nyplanterade träd och vid Safiren skapas en plats med sittbänkar.

Arbetet skulle egentligen ha påbörjats under våren, men den rådande högkonjunkturen har gjort att byggstarten försenats.

– Det finns inte folk och företag så det räcker till allt som ska göras, men nu är det nära förestående. Det är samma entreprenör som jobbar med rondellen på Stockholmsvägen som anlitats och arbetet kommer att pågå hela sommaren utan uppehåll, förklarar Stenström.

I november ska allt vara klart inklusive planteringen av träden.

Periodvis kommer biltrafiken att vara avstängd på sträckan och framkomligheten kommer att vara begränsad.

– De kommer att börja med att göra en ny infart vid Röda ladan till parkeringen vid gamla KTS. Idag åker många in på Drottninggatan ända ner till Tegnérvägen för att svänga in på parkeringen.

Under tiden som arbetet med Drottninggatan pågår kommer man dock att kunna gå och cykla hela sträckan.

– Det kommer att finnas gott om plats för barn och ungdomar att ta sig fram. Det är viktigt när skolorna kör i gång i augusti eftersom de har lektioner i gamla Erlaskolan på Fredsgatan.

Däremot kommer vägarbetena att medföra att KK-joggens bana måste förändras då deltagarna i vanliga fall passerar Drottninggatan.

I år kommer loppet i stället att runda Stadsparken, vika in på Hantverkaregatan ner till Fredsgatan och sedan komma in på Drottninggatan vid restaurang Riva.

– Vi har varit i kontakt med Mats Fredriksson på Katrineholms-Veckan om det. Det blir samma längd på sträckan man springer, men det blir ett annat kvarter.

Kostnaden för Drottninggatans förvandlig är beräknad till omkring fem miljoner kronor och av den summan finansieras 1,4 miljoner med statsbidrag.