Katrineholms kommun och Landstinget Sörmland gör en gemensam satsning och i januari 2019 öppnar den nya familjecentralen på Kerstinbodagatan. Här ska barnavårdscentral, öppen förskola, mödravård och familjestödjare från socialförvaltningen samlas under samma tak.

– Det känns fantastiskt roligt. Vi har haft idéer om en familjecentral i flera år och har diskuterat med landstinget för att hitta ett lämpligt ställe, säger Göran Dahlström (S), kommunalråd.

När Nävertorps vårdcentral bestämde sig för att flytta fanns det en lämplig lokal ledig.

Artikelbild

Under tisdagen visade ivriga politiker och tjänstemän upp planerna för byggnaden.

– Det krävs inte så stor ombyggnad. Ett tiotal väggar ska rivas och ytskikten ses över där det behövs, säger Gunnar Berglund, lokalresursplanerare.

Kostnaden är beräknad till maximalt två miljoner och det innefattar också en utemiljö som är inhägnad.

Att samla dessa verksamheter är välbeprövat i andra städer och det ingår i landstingets mål för alla kommuner i Sörmland.

– Det blir en naturlig samlingsplats och föräldrar kan även ta med sig äldre barn. Personalen här känner igen familjerna och kan följa dem, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Artikelbild

Göran Dahlström (S), kommunalråd och Johan Söderberg (S), bildningsnämndens ordförande.

Bildningsförvaltningen inleder snart en rekryteringsprocess för att hitta de två pedagoger som ska jobba på öppna förskolan. Verksamheten kommer at vara öppen för alla och föräldrarna är med och deltar i aktiviteterna.

– Kulturskolan planerar också att vara här några timmar i veckan, säger Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden.

Artikelbild

Gunnar Berglund, lokalresursplanerare, Göran Dahlström (S), kommunalråd, Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Karlsson (S), ordförande socialnämnden, Lars Härnström (M), vice ordförande kommunstyrelsen, Johan Söderberg (S), bildningsnämndens ordförande, Stefan Alm, lokalutvecklare Landstinget Sörmland, Linda Qvarnström, avdelningschef socialförvaltningen, Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen, Susanna Reinhold, verksamhetschef vårdcentralen Nävertorp och Kent Pettersson, projektledare på KFAB utanför lokalerna som ska bli familjecentral.

En familjestödjare från socialförvaltningen kommer att vara placerad på centralen för att erbjuda ett tidigt stöd till familjer.

– Det ska vara ett lättare sätt att söka kontakt och få information, säger Marie-Louise Karlsson, ordförande i socialnämnden.

En fördel med att samla verksamheterna är att det är lättare att fånga upp familjer som behöver extra stöd och slussa vidare så att de får hjälp.

Sköterskorna på barnavårdscentralen kommer fortsätta tillhöra Nävertorps vårdcentral men ha lokaler i den nya familjecentralen. De kommer att vara kvar i sina gamla lokaler i samma fastighet fram tills dess att familjecentralen öppnar.