Det är ett historiskt intressant fartyg som ligger vid Danbyholms brygga för att ta passagerare ut på sjön. Båten är byggd 1879 vid Lidköpings mekaniska verkstad. Första anhalt blev sjön Åsunden utanför Ulricehamn och det var greve Sparre som en gång lätt bygga ångslupen.

I slutet av 1800-talet kom slupen till Yngaren för att trafikera Yngaren och Hallbosjön. Ångslupen fraktade både gods och personer fram till tiden mellan första och andra världskriget då hon togs ur drift.

Under många år var Munter försvunnen och ingen visste var hon fanns. Men 2002 återfanns hon i Sparreholm och en intresseförening bildades och fick överta fartyget.

Artikelbild

Leif Andersson är ordförande i ångslupen Munters vänner.

Munter flyttades först till Hagbyberga för att sedan transporteras till Vrena och en upprustning skedde.

Munter har sedan renoveringen trafikerat Yngaren från Björkvik tidigare, men under förra året blev det ett ofrivilligt uppehåll då vattenståndet i sjön var för lågt för att fartyget skulle kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Men i år är fartyget tillbaka igen. Det ligger förtöjt vid Danbyholms brygga och kommer att göra regelbundna turer. Från mitten av juni till den 1 juli trafikeras Yngaren, efter det får man ta sig till Vrena och Pilgrimsbo.

Vad bjuds man på under turen?

Artikelbild

Leif Andersson är ordförande i ångslupen Munters vänner.

– Självklart blir det ångbåtsfika. Men framförallt får man en härlig två timmar lång båttur på Yngaren. Det måste vara minst åtta passagerare för att turen ska gå. Är det ett gäng så går det att hyra hela båten också, berättar Leif Andersson, ordförande för ångslupen Munters vänner.

Vem ombesörjer turerna och skötseln av fartyget?

– Verksamheten är helt ideell och visst, vi behöver fler i föreningen. Både skeppare och eldare och annat kringfolk finns det alltid behov av. Eldarna behöver ha en speciell utbildning då det kräver en hel del att sköta en gammal ångmaskin, säger Leif Andersson.

Här ligger Munters hemmahamn Danbyholm:

[map type="google-maps" lat="58.82421000000001" long="16.53433999999993" zoom="11" view_type="roadmap" marker="true"]