När hotell Loftet i Flen stängdes förlorades övernattningsmöjligheten i Flen. Under perioder har även övernattning skett i Malmköping men då har man fått bussa kursdeltagarna till Flen.

Detta var en av anledningarna till att Caroline Rodhe Wallström flyttade företaget Alfamax till Katrineholm.

Alfamax arbetar med utbildningsmaterial anpassat för elever med olika kunskapsnivå och speciella behov i språket. Materialet används både i grundskolan, av vuxenelever och elever med ett annat hemspråk. Konceptet bygger på lärandets lust och är ett metodiskt sätt att lära in med en tydlig struktur. Till sin hjälp har eleven och läraren laborativa övningar och datorprogram.

Artikelbild

Isabelle Dahlberg och Jennelie Örtendahl deltar med stor inlevelse i en av spelövningarna.

Det var när Caroline Rodhe Wallström arbetade som lärare som hon tyckte att det saknades material i vuxenundervisning.

‒Jag ville skriva något som utvecklade deras språk på deras villkor. Det var under min tid som lärare i Flen. Med stöd från SIH (Statens institut för handikappfrågor) trycktes det första materialet 1993. Materialet har omarbetats för barn och anpassats för en ny målgrupp, berättar Caroline Rodhe Wallström.

I dag använder skolor runt om i Sverige materialet om lekfullt och visuellt lärande där alla sinnen får medverka i förståelsen av språket.

‒Vi håller dessutom kurser, antingen som nu i Katrineholm, eller på andra håll i Sverige, berättar Caroline Rodhe Wallström.

Artikelbild

Caroline Rodhe Wallström grundade Alfamax efter att ha saknat bra undervisningsmaterial till sina vuxna elever.

När Katrineholms-Kuriren besöker den första kursen i Katrineholm möts vi av glada och inspirerade lärare. Det pågår undervisning med läraren Gunilla Persson i hur man använder det material som heter Pilen

‒Det lärarlag jag arbetade med hittade det här materialet på en mässa i Malmö. Vi saknade bra material i svenska och min klass behövde ett bättre material än vad som fanns. När jag var på en kurs runt Alfamax-material blev det bara wow, vad bra. Hela kursen får höga betyg när utvärderingar görs, berättar hon.

Alfamax flytt till Katrineholm kommer att medföra många nya besök i staden av lärare från hela Sverige.