I april 2019 begärdes taxibolaget, som var underentreprenör till Taxi Norr, i konkurs. Enligt bolagets ägare, som bor i ett annat län, berodde konkursen på att Taxi Norr förlorade ett kommunalt upphandlingsavtal. Detta då det enligt ägaren var från de körningarna som hans bolag haft sin huvudsakliga inkomst. Konkursförvaltaren Gustaf Pontén, som gått igenom företagets räkenskaper, har konstaterat att bokföring saknas för perioden maj 2017 fram till konkursdagen. Dessutom har 630 000 kronor av bolagets tillgångar förts över till företagarens personliga bankkonto. Nu har han anmält misstanken om brott till Ekobrottkammaren i Linköping.