Katrineholmsmannen köpte en soffa i en butik i Katrineholm 2018. Han tyckte att några av dynorna var ljusare än de andra och att man sjönk ner mer i dem. Han påpekade detta för butiken, som svarade att det skulle bli bättre. Mannen vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, och krävde tre nya dynor. I annat fall vill han häva köpet samt ha ersättning med 5 000 kronor för det merarbete som felet på kuddarna medfört, bland annat tio besök i butiken.

Butikens personal har undersökt kuddarna utan att hitta några fel. Arn har tittat på inskickade fotografier och bedömer att kunden inte kunnat bevisa att det är något fel på kuddarna. De avslår därför hans krav på ersättning.