– Den omställning som nu pågår kommer att ha en väldigt positiv effekt för landsbygden och mindre orter, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) när han på tisdagen tillsammans med lokala företrädare för Miljöpartiet besökte ETC Solpark i Katrineholm.

– Nu går vi från storskalig elproduktion i kärnkraftverk och vattenkraftverk till ett utspritt energisystem. Svenskarna producerar alltmer el från tak runtom i landet, i skogarna och med vindkraftverk som står utspridda. Det här skapar nya investeringar, fler jobb och utvecklingsmöjligheter för landsbygden, säger Per Bolund.

Han menar att Sverige håller på att gå över till ett hundra procent förnyelsebart system för elförsörjning. I den övergången är solel en viktig del.

Artikelbild

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) var på Sörmlandsturné och passade på att cykla ihop lite el på ETC Solpark i Katrineholm. "Det finns ett stort intresse för solenergi", säger han.

– Särkilt kul är det att Sörmland ligger på tredje plats för användandet av solcellsstöd till att sätta upp egenproducerad el. Omställningen till en grön och hållbar energi är verkligen en motor för en levande landsbygd, säger Per Bolund.

Han menar att Sveriges nuvarande miljöpolitik är en föregångare internationellt. Miljöpartiets mål är att tio procent av Sveriges energi ska komma från solen.

Ansvaret för svenskarnas användning av el ligger hos alla menar Per Bolund. En lagstiftning inom EU mot energislukande elproduktion hos företag är avgörande. Men också konsumenterna och hushållen har ett ansvar för att använda sin energi på ett smart sätt, menar han.

– Vi tycker att det ska finnas lokala elrådgivare i alla kommuner som kan hjälpa oss medborgare att effektivt använda vår energi, säger Per Bolund.

– Katrineholm är en liten stad där det händer mycket. Att ministern besöker solparken visar att regeringen tycker att det vi gör här är viktigt, säger Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare av tidningen Dagens ETC och grundare av solparken.

Han tycker att det stora ansvaret för svenskarnas energianvändning ligger hos företagen.

– Konsumenterna väljer gröna alternativ när de kan. Men då måste priset vara detsamma för att köpa en produkt med grön el. Där har politiken och konsumentministern makt att förändra, säger Johan Ehrenberg.