– Platsen är bekymmersam och vi överväger att agera.

Det säger Eva Frykman, kommunens miljöchef. På hennes enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns en smygande oro för vilka konsekvenser en större olycka i ”Sörmlands farligaste rondell”, som cirkulationsplatsen ibland kallas, kan få ur ett miljöperspektiv.

– I det allra värsta scenariet, vid en olycka med farligt gods eller bränsleutsläpp, skulle vi kunna få in föroreningar i dricksvattnet.

Artikelbild

| Miljöchefen Eva Frykman överväger att stöta på hos Trafikverket i hopp om minskade risker för föroreningar som kan drabba vattenskyddsområdet.

Säkerheten kring Forssjö vattentäkt och skyddsområdet är väl utbyggd. Stora uppsamlingsdukar i vägdikena och metallrännor under Forssjöbron ska förhindra att bränsleläckage och utsläpp når grundvattnet.

Eva Frykman har svårt att se en situation så katastrofal att den skulle slå ut dricksvattenförsörjningen till Katrineholm.

De återkommande olyckorna och tillbuden är ändå en oroskälla.

– Risken blir större för varje olycka som händer.

Artikelbild

| 2015 sprang bränsletanken till en brinnande lastbil läck vid Forssjöinfarten. M4-gruppens personal i Glysatäkten hjälpte med sandvallar till att hindra bränslet från att rinna ut i det känsliga området.

Den så kallade Glysarondellen där Östra förbifarten möter väg 52 nära Forssjö är enligt polisens och räddningstjänstens statistik inte mycket mer olycksdrabbad än andra platser med motsvarande trafikmängd i Katrineholm.

Västra Sörmlands räddningstjänst, VSR, har larmats till platsen i snitt tre–sju gånger per år sedan förbifarten öppnades i oktober 2012.

Men det finns också en inofficiell statistik.

Varje morgon före arbetet i M4-gruppens sandtag kollar Håkan Andersson efter däck- och sladdspår tvärsöver rondellen, om räckena körts sönder, om där står en kvaddad bil i diket.

Varje olycka eller incident har blivit ett streck på ett papper.

Hittills har Andersson dragit 92 streck, vilket motsvarar 1,4 händelser i månaden sedan 2012.

– Det är inte bara från Biltema trafiken kommer in för fort i rondellen. Spåren visar att det gäller också från Forssjöhållet, Norrköping och Nyköping, säger han.

VSR har inte sett anledning att stöta på hos Trafikverket om ytterligare säkerhetsinsatser.

– Jag har förståelse för om Trafikverket tycker det är för dyrt att bygga om rondellen. Då är det kanske bättre att räffla asfalten och skylta för ännu lägre hastighet, säger räddningschef Mattias Gårdholt.

Eva Frykman utesluter inte att VSR och Sörmland vatten tillfrågas att ställa sig bakom en skrivelse till Trafikverket. Vilka insatser som bäst skulle påkalla trafikanternas uppmärksamhet och få ner farterna vet hon inte.

– Trafikverket är experterna. Vad vi kan påtala är rädslan för vattenskyddsområdet.