Det var fullsatt när utbildningsdagarna för tre Leader-områden, Södermanland, Sörmlandskusten och Mellansjölandet, inleddes under måndagen på Båsenberga kursgård. Med 21 kommuner representerade fanns alla möjligheter för nya tankefrön att slå rot.

‒Vi ska försöka hitta samverkansformer över länsgränserna och bland annat diskutera hur vi ska få in bättre ansökningar, sade Tommy Björkdal som är ordförande för Leader Södermanland som samlar KFV-regionen, Eskilstuna, Strängnäs, Kungsör, Gnesta och Nykvarn.

Leader är EU:s metod för landsbygdsutveckling och här finns projektmedel att söka för den som vill driva projekt i sin hembygd. Märkligt nog är projektansökningarna få i förhållande till de miljoner som ska fördelas. I Leader Södermanland återstår 27 miljoner kronor att fördela och det finns inga projekt som är i gång i Katrineholm och Vingåker.

‒Med det finns många idéer på gång, både rena projekt och företagsstöd, förklarade Tommy Björkdal.

I Leader Södermanland finns fyra prioriterade insatsområden och det är entreprenörskap, livsstil och livskvalitet, ungdomar 13-25 år och besöksnäring/turism.

I Leader Sörmlandskusten, som samlar Salem, Södertälje, Trosa, Nyköping och Oxelösund återstår 14 miljoner kronor.

‒Det ska vara attraktivt att bo på landet och kommunerna behöver förstå värdet av landsbygden. Det krävs samverkan inom Leader och det ger så mycket mer när ideella krafter, kommunen och företagen går ihop, sade Sörmlandskustens utvecklingsledare Jacqueline Hellsten.

Under sin inledning konstaterade hon att EU-medlen ska användas ändamålsenligt och effektivt, men ifrågasatte samtidigt poängen med att spara miljontals kronor som ska ut och göra nytta på landsbygden.

Deltagaren Magnus Lagergren från Leader Mellansjölandet delade den uppfattningen.

‒Vårt syfte är att fördela pengar för landsbygdutveckling och då kan vi inte vara byråkratiska stoppklossar.