Sörmland vatten vill ha tillstånd att pumpa mer vatten från Viren men även från Forssjösjön, till befintliga infiltrationsanläggningar på Katrineholmsåsen. En ökad grundvattentillgång möjliggör ett ökat uttag av dricksvatten.

– Vattenförbrukningen ökar bland annat i och med att det har tillkommit flera industrier som gör av med mer vatten, säger Christer Wigerblad som är chef för VA-process på Sörmland vatten.

Men det handlar också om att skaffa sig en marginal, så att man inte behöver göra om ansökan inom överskådlig tid.

– Det här är en ganska lång process, säger Christer Wigerblad.

Förra gången man ansökte om utökad vattenverksamhet var 2009, i samband med att den nya vattentäkten byggdes.