Kriterierna, som ska ligga till grund för kartläggningen av matbutikernas hållbarhetsarbete är framtagna i ett samarbete mellan White Public och Världsnaturfonden.

Kriterierna har varit på remiss hos de större miljömärkena och miljöorganisationerna såsom, Krav, Svanen, Naturskyddsföreningen och Fairtrade.

‒Vi har valt ut det som vi tycker är mest viktigt för att butikerna ska bli mer hållbara. Några saker vi tycker är särskilt viktiga är butikernas utbud och inköp, att personalen är kunnig och kan vägleda konsumenter på ett bra sätt, samt att matsvinnet minskas och tas omhand på rätt sätt, säger Anna Richert, matexpert på Världsnaturfonden.

Matbutikerna kommer att belönas och bedömas. Till de saker som premieras hör mer grönt, svenskproducerat och ekologiskt, större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg, socialt ansvar och hälsosamma matvanor.

‒Det är en del butiker som ligger långt framme i arbetet med hållbarhet. Men det kan vara tvärtom också. Som helhet finns det mycket kvar för butikerna att göra. Vi måste bli bättre på att äta inom planetens gränser och matbutikerna är en av de viktigaste aktörerna att nå kunder i deras vardag. En förhoppning är att butikerna kan lära sig av och inspirera varandra genom det här, säger Anna Richert.