Katrineholm är en stad i förändring. Men förändring innebär också nya trafikregler att följa. Något som Västra Sörmlands räddningstjänst tycker att många cyklande och gående katrineholmare är dåliga på. Det gäller både vuxna och barn.

– Det finns risker när man bygger om så mycket som man gör i Katrineholm, att man inte har koll på läget och vilka trafikregler som gäller, säger Leif Fredriksson.

Katrineholmarna är inte vana vid alla cykelbanor, rondeller och överfarter.

– Ena stunden får du cykla på trottoaren, andra stunden får du inte göra det. Just nu känns det som om alla tror att man får cykla på alla trottoarer i Katrineholm, säger Leif Fredriksson.

Det räcker med att han och hans kollegor kikar ut genom fönstren på brandstationen för att de ska se att många cyklister och gångtrafikanter beter sig felaktigt i trafiken. Många gånger tror Fredriksson att det beror på att de är invaggade i falsk trygghet.

– Vid Ica nära har man till exempel upphöjningar. Vid upphöjningar är det bilisterna som ska stanna för cyklisterna. Sedan kommer du till nästa ställe. Där kan det också vara en upphöjning, men där är det inte skyltat för att bilisterna ska stanna, samtidigt tror cyklisterna att de har fri lejd, säger Leif Fredriksson.

Han konstaterar att förr var polisen på skolan och tittade på elevernas cyklar. Man kollade lyse och reflexer. Det har man inte tid och möjlighet till i dag.

Leif Fredriksson är dock övertygad om att det behövs någon form av undervisning, i exempelvis skolan.

– Många elever flyttar sig mellan skolorna i Katrineholm i dag. Skogsborgsskolan åker till exempel till Nyhemsskolan för att ha hemkunskap. Då får man gå med cykeln till Nyhemsskolan men när man slutar skolan får man plötsligt cykla därifrån. Varför tar man inte i stället tillfället i akt och utbildar eleverna när man har möjlighet, undrar han.

I samband med mopeddagen, som arrangeras för årskurs åtta, bjöd Leif Fredriksson in eleverna till en tipspromenad med skyltar som gäller just mopedister, cyklister och gångtrafikanter. Här visades påbuds- och förbudsskyltar, exempelvis gångfartsgata.

– Man kunde se markant att de som har tagit mopedkörkort har koll. Men de som inte har gjort det, som cyklar eller går, har ingen koll, säger han.

Men Leif Fredriksson tror inte bara att det är ungdomarna som saknar kunskapen.

– Skulle du ta ett par tre skyltar och gå ut och visa dem för folk på stan så är jag övertygad om att du får samma resultat.