Rädda barnens senaste rapport visar att barnfattigdomen fortsätter att minska. I 202 av Sveriges 290 kommuner har barnfattigdomen minskat enligt den senaste mätningen.

Katrineholm hör dock till de kommuner i landet med störst andel barn som bor i ett ekonomiskt utsatt hushåll. Till ekonomiskt utsatta hushåll räknas familjer med försörjningsstöd (socialbidrag) eller familjer som har en så låg inkomst att de inte klarar de nödvändigaste utgifterna.

2011 var andelen barn som bor i ett ekonomiskt utsatt hushåll 15,7 procent. 2016 var motsvarande siffra 18,8 procent. Det innebär att Katrineholm faller från plats 271 till plats 286 i rankningen av landets 290 kommuner.

Enligt Ola Nordqvist, förvaltningschef på socialförvaltningen, beror den höga siffran på att Katrineholm har en stor grupp barn vars föräldrar har försörjningsstöd.

– Många av dem som har försörjningsstöd har också många barn, säger han.

Föräldrarna som har försörjningsstöd är både svenskfödda och utrikesfödda.

– Störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet löper ensamstående föräldrar med invandrarbakgrund, säger Ola Nordqvist.

Kommunen står inför stora utmaningar med många pensionsavgångar i framtiden. Och enligt Ola Nordqvist är många nyanlända den framtida arbetskraftreserven.

– Kan föräldrarna få till en egen försörjning så får de bättre ekonomiska förhållanden. Ekonomisk utsatthet sliter på familjer. Får människor en bättre ekonomi kan det också minska den psykiska ohälsan.

I Vingåker är den totala andelen barn som bor i ett ekonomiskt utsatt hushåll 14,5 procent. Vingåker har backat 50 placeringar under sex år, från plats 212 till plats 262.