‒Det finns ju en förhandlingsordning. Vi har sagt till Vårdförbundet att de är välkomna att utifrån förhandlingsordningen komma med en förhandlingsframställan. Det är den ordningen vi har. Det blir konstigt för oss att svara på frågorna via media och att media går in som en aktör i den dialogen som parterna ska ha direkt med varandra, säger hon.

Hur har ni resonerat kring att man lägger lönepåslaget på grundlönen?

‒ 24/7-verksamheten är en verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt. Där har vi haft svårt att bemanna. Vi har också sett att vi har haft en platt lönebild där. Det måste vara möjligt att kunna stanna kvar i sådan verksamget och få en löneutveckling. Lönepåslaget som man tog beslut om i våras, handlade om att öka lönespridningen inom den verksamheten.

Förstår du barnmorskorna på Kullbergska?

‒Man kan alltid förstå alla argument. Men samtidigt är det så att barnmorskorna som jobbar inom slutenvården tycker någonting annat och då kan man förstå dem också. Alla grupper har sina argument. Och de är lätt att förstå utifrån den gruppens synvinkel.

‒Men här är det återigen en fråga för Vårdförbundet. Det måste vara Vårdförbundet som kommer tillbaka till oss och säger om de tycker att det här är en helt snedvriden bild.