– Förskolan blir vilande i sin nuvarande form, säger förskolechef Lena Brohede.

Den 1 april i år tog kommunen över föräldrakooperativet Lyckebobarnens förskola. Det fanns då 22 barn och fem pedagoger.

Lena Brohede berättar att omkring hälften av barnen stod i kö för att flyttas till andra förskolor, något som familjerna själva hade valt innan kommunens övertagande. Två av barnen börjar på förskoleklass till hösten, och då kommer även en del småsyskon till dem att flyttas till samma förskola, även detta är något som familjerna har valt.

– Det blir bara tre barn kvar på förskolan, därför har vi valt att flytta dem till Regndroppens förskola i närheten tillsammans med två pedagoger från Lyckebo, säger Lena Brohede.

Vid övertagandet fanns det fem anställda på förskolan. En av dem valde redan innan övertagandet att sluta. De andra fyra kommer att börja jobba på kommunens förskolor i väst.

Som vanligt slås kommunens förskolor samman under sommaren, därför flyttas barn på Lyckebo som inte har sommarledigt naturligt till andra förskolor. Från och med vecka 28 kommer därför Lyckebo att stå tom. Från och med den 6 augusti blir Lyckebobarnens förskola vilande.

– Vi har beslutat att stänga förskolan i sin nuvarande form. Lokalen och allt material finns kvar. Vi ska tänka efter ordentligt och se över vad vi ska göra med lokalen i framtiden, säger Lena Brohede.