Att ta sig fram på stan kan vara en rejäl utmaning om man har nedsatt syn. Redan i fjol togs de upphöjda kullarna vid Strömplan bort eftersom de var lätta att snubbla över och nu ökar man tillgängligheten ytterligare ett snäpp.

Under måndagen påbörjades arbetet med att göra ett nytt ledstråk utmed Stortorget och Köpmangatan. Från Drottninggatan till Hantverkargatan ska stråket löpa och plattor och gatsten bytas ut mot så kallade orienteringsplattor. Dessutom blir det ett ledstråk som leder ner till Lövatunneln.

– Vi försöker göra något åt tillgängligheten där det går och har kontakt med de grupper som berörs, säger Anneli Hedberg (S) som är bland annat är ordförande för funktionsrättsrådet.

Projektledaren Håkan Stenström visar upp en av de vågformade sinusplattorna som ledstråket ska byggas med.

– Vi lägger tre i bredd och det blir även släta plattor där ledstråket byter riktning. Det kommer även att bli noppriga plattor som en varning där något händer, till exempel när man ska passera en gång- och cykelväg eller om det är en trappa, förklarar han.

För Lisbeth Andersson och Solveig Fredriksson, som båda är med i funktionsrättsrådet, kommer ledstråken att underlätta möjligheten att ta sig runt på stan. Solveig Fredriksson är blind och orienterar sig med en vit käpp som hjälpmedel.

– Det har varit väldigt rörig i Katrineholm med ombyggnationer och alla gatupratare. För mig räcker det med lite för att orienteringen ska vara borta när man är ute och går. Det värsta är cyklarna som ställs utmed väggarna. Det blir verkligen en skillnad med ledstråket där jag vet att det är fritt och det är bra att stråket kommer ut en bit från fasaderna, säger hon.

Tio dagar beräknas arbetet med ledstråket ta och de gatstenar som plockas bort ska återanvändas. Under våren 2019 inleds etapp två och då ska ett stråk läggas från Stortorget till busshållplatserna vid Resecentrum.