Det undrar Inger Fredriksson, Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige. Hon fick 2011 bifall till en motion, i vilken föreslogs att stadens infartsrondeller skulle ges officiella namn och skyltar.

Byggnadsnämnden fick uppdraget att i samverkan med service- och tekniknämnden, kulturnämnden samt Trafikverket ta fram namnförslag. Fredriksson väntar fortfarande.

– Det är kanske inte en världsavgörande fråga, men ändock viktig för att öka tydligheten och för att öka trovärdigheten för det demokratiska systemet: att fattade beslut gäller, kommenterar hon.

Tanken bakom C-förslaget var – och är fortfarande – att det blir enklare vid vägbeskrivningar om rondellerna har formella, skyltade namn i stället för folkmunsbenämningar som ”Karsuddenrondellen” och ”Glysarondellen”.

Men när sker det? Det vill Inger Fredriksson ha svar på med en interpellation. Den är ställd till kulturnämndens Cecilia Björk (S), eftersom övriga inblandade nämnder har bytt ordförande sedan beslutet togs.