– På sätt och vis har mamma blivit en förebild. Hennes politiska uppdrag blev en naturlig del av vardagen där hemma. Det har nog hjälpt till för mitt eget engagemang.

Det började i Centerns ungdomsförbund hemma i Sköldinge.

– Då handlade det mera om att CUF var ett sätt att träffas för lantbrukarbarnen i trakten. Men jag blev i alla fall både ordförande och så småningom också kretsordförande.

Artikelbild

Med den tidiga föreningserfarenheten i ryggen kunde vägen mot fortsatta uppdrag ha varit utstakad. Istället tog Ann-Charlotte Olsson en paus från politiken.

– Jag flyttade till Umeå för att utbilda mig till tandsköterska. När jag kom tillbaka till Sörmland och bildade familj blev det inte så mycket tid över för politik.

Men år 2000 hörde partiet av sig. Och nu var Ann-Charlotte Olsson redo.

– Det kliade i fingrarna att vara med, erkänner hon.

Efter ungdomens utflykt till Umeå har hon blivit Sörmland och landsbygden trogen. Och det är landsbygdsfrågorna hon brinner för.

– Det är viktigt att hela kommunen lever. I dag tycker jag för mycket samlas i centrum. Man ska kunna bo var som helst i kommunen, men då krävs också tillgång till grundläggande samhällsservice, skolor och äldreboenden.

– Ibland kan jag känna att vi som bor på landsbygden hänvisas till att ordna allting själva. Det gör vi också i många fall, men allt kan inte ordnas ideellt.

Ett sådant exempel är bostäder. Ann-Charlotte Olsson är besviken på kommunala bostadsbolaget KFAB:s beslut att sälja ut bostäder som bolaget ägde utanför centrum.

– Jag hoppas på en vändning genom kommunens ägardirektiv. Det måste finnas möjlighet att hyra en bostad även utanför centralorten.

När det gäller framtiden för centrala delar av Katrineholm är det den motsatta utvecklingen som oroar. Förtätningen av centrum är inte enbart positiv, menar hon.

– Allt ska inte bebyggas, det måste finnas tillgång till grönytor även i centrum. Och det måste få finnas öppna ytor. Därför säger vi i Centerpartiet nej till ett hus på Stortorget.

En annan konsekvens av de senaste årens bostadsbyggande är att antalet parkeringsplatser i centrala Katrineholm minskar. En utveckling som är särskilt kännbar för kommuninvånare som måste ta bilen in till centrum.

– Vi efterlyser en tydlig parkeringsstrategi. Det borde vara av intresse även för centrumhandlarna.

Centerpartiet har under senare år profilerat sig som ett parti positivt till invandring. Ann-Charlotte Olsson delar partiets positiva syn, men understryker samtidigt att det krävs kraftfulla åtgärder för att nyanlända ska komma in i systemet.

– Det måste finnas ett system för att slussa in nyanlända i utbildning, arbete etcetera. Och svenskundervisningen är förstås extra vikig.

Hon har själv många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med människor från olika länder.

– Många nysvenskar utbildar sig inom vården. Folktandvården är en väldigt mångkulturell arbetsplats. Vi har haft personal från Syrien, Irak, Vitryssland, Polen och Grekland. Utländska tandläkare har vi haft flera stycken och det har varit räddningen för oss på folktandvården.