Den 45-årige mannen kom till Sverige för nio år sedan. Han var legitimerad läkare i ett land utanför EU och var därför tvungen att genomgå svensk läkarutbildning för att bli legitimerad läkare här. Efter godkänt medicinskt kunskapsprov började mannen arbeta som underläkare och samtidigt söka AT-läkartjänster. Målet var att i förlängningen bli specialistläkare.

Men någon AT-tjänst fick han inte, trots att han sökte till flera sjukhus runt om i Sverige under sex års tid.

Mannen bor inte i Sörmland, men hans senaste försök att få en AT-tjänst var på Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett. Även dessa försök blev fruktlösa. Då tröttnade mannen på att, som han själv menar, bli orättvist behandlad. Han vände sig till en tingsrätt för att stämma fyra personer på Kullbergska och Nyköpings lasarett. Han krävde att få en AT-tjänst, ersättning motsvarande löneskillnaden mellan underläkare och legitimerad läkare under ett års tid, samt att de fyra han stämt skulle betala hans rättegångskostnader. Tingsrätten tyckte dock att yrkandena var ogrundade och avslog hans begäran.

Mannen har nu gått vidare till Diskrimineringsombudsmannen, DO, med en anmälan mot landstinget Sörmland. Där skriver han att han nekats AT-läkartjänst på grund av att han har utländsk läkarutbildning, att han inte har svenska som modersmål samt på grund av sin ålder. Han menar att alla som fått AT-tjänsterna är svenska, har svenska som modersmål och är utbildade på svenska universitet. Ingen av dem är heller i mannens ålder eller äldre, skriver han. Mannen menar att den uteblivna AT-tjänsten lett till att hans karriär förstörts.