Hur stor höjning det kan bli fråga om i Katrineholm är ännu oklart.

– Vi har inte tagit fram några riktlinjer för hur vi ska höja nivåerna. Det räknar vi med ska komma till junisammanträdet i nämnden.

Det sa vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) när frågan kom upp på kommunfullmäktiges senaste möte.

Den lyftes där av Tony Rosendahl (V), vars parti i höstas kom överens med regeringen om att skjuta till 350 miljoner kronor i stimulansmedel till höjda ersättningar.

Med hjälp av dessa pengar ges kommunerna möjlighet att höja ersättningarna, som många av mottagarna tycker är alldeles för låga. I Västerås, exemplifierade Rosendahl, har det inneburit en dubblering av dagsersättningen.

Den uppgår där till drygt 18 kronor i timmen för den som jobbar minst 30 timmar i veckan. I Katrineholm utgår tio kronor per timme oavsett arbetstid.

Här får drygt 240 personer habiliteringsersättning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De arbetar olika mycket beroende på sina förutsättningar. Maxtiden i verksamheterna är satt till 30 timmar i veckan.

– Det är inte alltid ersättningen räcker för att täcka de kostnader som man har när man deltar, sa Rosendahl som ville veta om kommunen har rekvirerat stimulansmedel.

Det har vård- och omsorgsnämnden gjort, bekräftade Truedsson.

– Det finns med i plan också för 2019 och 2020 – om nästa regering inte tar bort det, sa hon.

– Får vi en moderatledd regering i höst kan vi nog säga ajöss till pengarna, befarade Rosendahl som annars var nöjd med Truedssons svar.