Kommunanställda män tjänade mer än kvinnor i en stor del av landet förra året – samtidigt har lönegapet minskat i två av tre kommuner jämfört med 2014. Det visar nyhetsbyrån Sirens sammanställning av nya siffror från SCB.

– Mellan våra yrkesgrupper ser det olika ut. Det beror också på vad man har för utbildning, säger Agneta Jöhnk, chef för Sveriges kommuner och landstings avdelning för arbetsgivarpolitik till nyhetsbyrån Siren.

I 179 kommuner var kvinnornas medianlön lägre än männens år 2017. I Vårgårda, där lönegapet var som störst, tjänade männen 2.892 kronor mer än kvinnorna. Enligt Agneta Jöhnk är lönerna inom SKL:s yrkesgrupper jämställda, men mellan dem är läget ett annat.

– Arbetsmarknaden är väldigt uppdelad. Färre män arbetar i vården, och fler män arbetar som brandmän och inom teknisk förvaltning, säger hon.

Samtidigt visar Sirens jämförelse av lönegapssiffrorna år 2014 till 2017 att gapet minskat i 211 kommuner.

I Katrineholm låg kommunanställda kvinnors medianlön 2017 på 986 kronor mer än männens. I Vingåker var motsvarande siffra 933 kronor.

Jämfört under perioden 2014 till 2017 låg kvinnors medianlön i Katrineholm på 1.193 kronor mer än männens. I Vingåker var motsvarande siffra 1.254 kronor.

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet