Mannen som är hemmahörande i Sörmland sökte vård på Kullbergska sjukhuset för ökande ryggsmärtor och gångsvårigheter hösten 2016. På Kullbergska sjukhuset görs undersökningar som inte visar något annat än att han lider av lumbago – muskelsmärtor i ländryggen – varpå mannen hänvisas till sjukgymnastiken.

Mannen, som lider av ett blandmissbruk, fortsätter söka vård för sina smärtor, men tycker inte att han blir tagen på allvar. I början av november förvärras han tillstånd och han blir inlagd på Nyköpings lasarett. Där konstateras en infektion i ryggraden, vilket behandlas. Efter en månad kan mannen skrivas ut.

I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, klagar mannen på Kullbergska sjukhuset för att de inte har kunnat ställa rätt diagnos på honom, och för att han inte tagits på allvar.

Ivo bedömer att den medicinska handläggningen av mannen har varit rimlig. Däremot har vårdgivaren "brustit i att erbjuda patienten en sammanhållen vårdkontakt". Vidare skriver Ivo i beslutet att händelsen synliggör "de problem som uppstår när en patient med oklar diagnos och mångfasetterad problematik söker vård och ingen riktigt tar ett samlat grepp om patienten".