Årligen genomför Sveriges läkarförbund en enkät bland landets AT-läkare om hur de upplever handledning, introduktion och medicinsk utbildning. I år hamnade Kullbergska på plats 66 av 67 och sjukhuset låg under rikssnittet inom samtliga områden. Sämst betyg fick området internmedicin. Nu vill Kullbergska vända den negativa trenden och sedan februari har medicinklinikens överläkare Yeasmin Tahera uppdraget som sjukhusets AT-ansvariga.

‒I slutet av 2015 blev det turbulent på medicinkliniken. Många läkare slutade, AT-läkarna hade inte regelbunden handledning och allt rasade. 2016 infördes en åtgärdsplan och vi har sedan dess genomfört flera förändringar. Den långa nattjouren har förkortats, handledningen har förbättrats och i höst införde vi en introduktionsvecka för nya AT-läkare. Vi kämpar för att bli bättre, förklarar hon.

Axel Jägestedt och Jonte Eriksson påbörjade sin 21 månader långa AT-tjänstgöring på Kullbergska i slutet av augusti och de tycker att introduktionsveckan är ett viktigt steg på vägen.

‒Kullbergska har legat lågt i rankningen, men det känns som de har tagit tag i det. De är väldigt måna om att fråga vad vi tycker och vi har framfört vad som kan förbättras. Det är viktigt att få struktur på handledningen, annars blir det beroende av vilken handledare man har och vem man är som person, säger Axel Jägestedt.

Två gånger per år utlyses AT-tjänsterna i Sverige och söktrycket är högt på storstädernas universitetssjukhus. Nu utökar Kullbergska antalet AT-tjänster från fyra till sex per halvår.

‒Snittväntetiden för AT-tjänst i Stockholm är 20 månader och det blir en flaskhals för färdigexaminerade. Det är kortare väntetid för att få AT-tjänst på ett mindre sjukhus som Kullbergska och här möter man alla patientkategorier och lär känna personalen. Vi får arbeta på egen hand i större utsträckning och det är lärorikt, men kräver bra handledning, säger Axel Jägestedt som liksom Jonte Eriksson pendlar från huvudstaden.

Vad kännetecknar en bra handledare?

‒En som tar uppgiften på allvar och inser sitt ansvar. En bra handledare är tillgänglig, inspirerande och engagerad, säger Jonte Eriksson.