Vid en kontroll den 21 maj upptäckte Livsmedelsverket att organkrokarna var smutsiga. Detta skulle åtgärdas senast på morgonen den 22 maj. Vid en kontroll på morgonen den 22 maj var krokarna inte rengjorda. På morgonen den 23 maj konstaterade man att krokarna fortfarande inte var tillräckligt rena. Kronfågel fick ett muntligt förbud den 23 maj om att använda krokarna innan de var rengjorda, och företaget valde att kasta alla organ från dagens slakt.

Organkrokar används för att ta ut organ ur fjäderfän, exempelvis hjärta, lever och mage som används till livsmedel. Livsmedelsverket menar att rena organkrokar är nödvändiga för att kunna producera säkra livsmedel och om smutsiga krokar används kan livsmedel bli kontaminerade och stödja tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

– Livsmedelsverket finns alltid på plats i produktionen, här hade de påpekat att det behövde städas extra i samband med att man drog i gång slakten, säger Jenny Fridh, kommunikationschef på Kronfågel.

Hon berättar att felet är åtgärdat genom en extra rengöring. Man har även bytt ut en del krokar som en del av underhållet.

– Vi har våra rutiner för hygien och städning, nånstans är det den mänskliga faktorn som har felat, och då är det bra att det upptäcks, säger hon.