Redan ett par dagar efter Där olyckan inträffade på krönet nära bussgaraget i Gimgöl är sikten begränsad. Flera utfartsvägar ansluter den smala vägsträckan där hastighetsbegränsningen är satt till 90 km/h. Där finns hållplatser där skolbarn stiger på och av bussen.

Kampen för en tryggare trafiksituation på den även tidigare olycksdrabbade sträckan har pågått länge. Den aktualiserades när fyra allvarligt skadade personer fick föras till sjukhus efter frontalkollisionen.

Den svåra olyckan hade kanske kunnat undvikas om trafiksäkerheten varit större på platsen.

Det menar Centerpartiets lokalavdelning i Julita, som omgående vände sig till Trafikverket med krav på åtgärder. Alla som bor i området är medvetna om riskerna och därmed mer uppmärksamma. Men andra trafikanter kan inte känna till dem eftersom där saknas såväl varningsskyltar som heldragna linjer, påpekar föreningen.

Det är detta och en sänkt hastighetsgräns som de boende kräver. Men så långt varken kan eller vill Trafikverket sträcka sig.

I ett svar på Centeravdelningens påstötning utlovas en översikt av sambandet mellan vägsträckans utformning och de olyckor som skett där. Trafikverket ska också se över möjligheten att sätta upp platsskyltar för att uppmärksamma trafikanterna på bebyggelsen vid Gimgöl och Kalkbrottsvillorna.

Beslut om hastighetssänkning och målade omkörningsförbud på platsen kan bara länsstyrelsen fatta. Efter Centeravdelningens krav ska länsstyrelsen nu utreda trafiksäkerheten på platsen.

Samtidigt utreder åklagaren Lukas Tigerstrand och polisen fortfarande misstankarna om brott i samband med frontalkollisionen.

Kvinnan som körde den personbil som kom över på fel sida av vägen misstänks för grovt vållande av kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri och narkotikabrott.

– Vi har hört alla de fyra målsägande – de tre killarna i personbilen och kvinnans passagerare. Det återstår att höra den misstänkta kvinnan. Några av dem klarade sig lindrigt undan. Några andra har bestående men, säger åklagaren.

– Det var ett allvarligt tillbud. Jag har tittat på bilderna från platsen. Det ser lite farligt ut med krönet, tillägger han.