Efter ändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som började gälla från årsskiftet, är spelmissbruk nu likställt med alkoholism och drogberoende. Det innebär att kommuner och landsting är skyldiga att ta ansvar för att hjälpa spelberoende människor.

I Katrineholm startar Mercur öppenvård en kostnadsfri tioveckorsbehandling, som är en kombination av en så kallad tolvstegsbehandling och kognitiv beteendeterapi. Behandlingen riktar sig till alla spelmissbrukare bosatta i kommunen.

– I samråd med min chef, mina kollegor och andra aktörer diskuterade vi att erbjuda en gedigen behandling eftersom vi hade kompetensen, säger Jessica Carlson, beroendeterapeut på Mercur öppenvård.

Tolvstegsbehandlingen är en primärbehandling som sedan tidigare erbjuds personer med drog- och alkoholrelaterad beroendeproblematik. Tanken är att nu också inkludera spelmissbrukare i behandlingsgrupperna, då det finns många likheter mellan spelberoende och andra typer av missbruk. Ofta handlar det om känslor som kontrollförlust, flykt och eufori.

– Spel och alkohol lirar ofta ihop. I vår tolvstegsgrupp är man i grupp med andra beroende, oavsett vad man har för beroende. Det finns många likheter mellan substans- och processrelaterat beroende.

Deltagarna erbjuds också kognitiv beteendeterapi i form av individuella träffar med Jessica Carlson och en efterbehandling på öppenvården i ett år.

– Vi jobbar med hopp om att det finns ett liv som är mycket bättre än det drog- eller spelberoende livet. Men för att det ska fungera måste personen i fråga kliva in med ärlighet, öppenhet och villighet. Det är ett samspel mellan behandlare och den som söker hjälp, säger Jessica Carlson.