På tidningens valsajt kandulova.sormlandsmedia.se ställer signaturen Stadsbo frågan:

Kan du lova att det blir färre invandrare i stan?

De två styrande partierna i kommunen ger olika besked. Socialdemokraterna svarar ja medan Moderaterna svarar nej.

– Effekten av den stramare migrationspolitiken och att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet är att Katrineholm får ta emot färre framöver, säger riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S).

– Jag kan inte lova att det blir färre invandrare i Katrineholm, det är en omöjlighet, säger Lars Härnström (M), gruppledare för moderaterna i Katrineholm.

Båda partierna har däremot mycket gemensamt i frågan, exempelvis att Sverige ska ta emot färre invandrare.

– Jag kan lova att vi står bakom en mer restriktiv invandringspolitik nationellt, säger Härnström (M).

– Jag har drivit den restriktiva linjen i minst 13 år, säger Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dahlström betonar det gemensamma ansvaret i EU.

– Andra länder i EU ska vara mer solidariska. Gemensamt skulle vi kunna klara flyktingfrågan mycket bättre, men det försvåras av de högerextrema partier som är med och styr i Europa, säger Dahlström.

Migrationsverket föreslår och regeringen beslutar hur många nyanlända som ska anvisas till varje län. Länsstyrelsen fördelar på kommunnivå. 2018 anvisades 13 personer och 2019 ska inga anvisas till Katrineholm.

– Det är bra utifrån att vi redan har tagit emot många, säger Härnström (M).

– Vi har sett till så att alla kommuner måste ta ansvar. Det kommer att komma fler till exempelvis Nacka och Trosa istället, säger Olovsson (S).

Lagen om eget boende (EBO-lagen) innebär att den som har etableringsersättning har rätt att bo var den vill. År 2019 beräknas 170 utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd att på egen hand bosätta sig i Katrineholm.

– Socialdemokraterna vill förändra systemet med EBO. Det innebär att det sannolikt blir färre som självbosätter sig i Katrineholm, säger Olovsson (S).

Kristdemokraterna svarade också ja på frågan.

– Självklart låter det illa från en kristdemokrat att svara ja på en fråga om färre invandrare. Men alla kommuner och EU-länder måste hjälpas åt, säger Joha Frondelius (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Katrineholm.

Han betonar vikten av att integrera kommuninvånarna.

– Vi är urdåliga på att prata med människor med utländsk bakgrund. Åk till Hälleforsnäs och prata med finnarna så får du ser hur mycket svenska de kan efter femtio år, säger han.

I frågan används ordet invandrare, som kan tolkas olika.

– Jag är också invandrare eftersom jag är född i Finland, säger Joha Frondelius (KD).

– Jag tolkar frågan som hur vi ser på den framtida migrationspolitiken, säger Dahlström (S).

Valet att publicera frågan har ifrågasatts av skribenten Kawa Zolfgary. På politism.se skriver han att frågan är formulerad som om invandrare är något negativt och han kritiserar att ingen protesterar.

– Visst är frågan lite trubbigt ställd, men svaren är egentligen det viktiga och det som ska ta debatten vidare, ge väljaren guidning och möjlighet att se partiernas olika ideologiska perspektiv. Det är inte farligt att ställa frågor, däremot är det farligt att tysta debatten, säger Marie Hillblom, Katrineholms-Kurirens chefredaktör och ansvariga utgivare.