Bättre kommunal service i kransorterna är tanken bakom kommunens servicepunkter, som kommer att finnas i livsmedelsbutikerna i Julita, Valla och Björkvik.

Rent konkret innebär det att kommunen kommer att tillhandahålla information i form av broschyrer och liknande på de tre platserna. Det kommer också att finnas tillgång till kommunens gratis wifi, liksom möjlighet att låna en surfplatta.

I och med detta hoppas man från kommunens sida bättre kunna nå ut med information från till exempels vård- och omsorgsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Det kan handla om frågor kring färdtjänst, bostadsanpassning eller bygglov, förklarar Anna-Karin Sjökvist, en av kommunens så kallade kommunvägledare.

Utöver detta ska personal från kommunen finnas på plats vid servicepunkterna åtminstone två gånger per år.

Anna-Karin Sjökvist förklarar att tanken är att servicepunkterna ska utformas efter respektive orts specifika behov, och att verksamheten ska kunna utvecklas i samråd med boende, föreningar och annan kommunal verksamhet som redan finns i kransorterna.

Den första servicepunkten invigs nu på lördag i Julita. I Valla öppnar man den 29 juni och i Björkvik är tanken att servicepunkten ska kunna finnas på plats under vecka 32, det vill säga i mitten av augusti, enligt kommunens hemsida.