Kvinnan har haft rätt till stöd från Försäkringskassan enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, men i slutet av maj 2018 beslutade kassan och socialnämnden i Katrineholm att dra in detta.

Kvinnan överklagade de båda besluten till förvaltningsrätten i Linköping som nu har upphävt dessa.

Enligt Försäkringskassan skulle kvinnan inte vara berättigad till ersättning enligt första paragrafen i LSS, som talar om vilka som har rätt till insatser och särskilt stöd.

Det vill säga människor med betydande psykiska eller fysiska funktionshinder som orsakar stora svårigheter i det dagliga livet.

Den 65-åriga kvinnan har haft kontakt med sjukvården för psykiska besvär sedan 2001 och trots att Försäkringskassan använt en försäkringsmedicinsk rådgivare, som gjort ett yttrande i frågan, har domstolen kommit fram till en annan slutsats: Kvinnan är berättigad till stöd.

De hänvisar till kvinnans medicinska underlag och så kallade ADL-bedömningar (Aktiviteter i Dagligt Liv) och menar att kvinnans funktionshinder är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Knäckfrågan har varit huruvida kvinnan tillhör den kategori som är berättigad till stöd via LSS och det är hon, menar rätten som nu återförvisar besluten till nya bedömningar.