Det var i mitten av juni i år som en boende gled ur sin rullstol i samband med att hen fick hjälp med att förflytta sig från sängen till rullstolen. Senare under dagen fördes den boende till sjukhus där man konstaterade att den boende fått en axelfraktur.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. 

Av vårdgivarens utredning framkommer en rad brister. Dessa ska åtgärdas. Ivo bedömer dock att vårdgivaren, trots begärd komplettering, inte har redogjort för hur och när redovisade åtgärder ska vidtas. Man har heller inte redogjort för hur man ska följa upp att de planerade åtgärderna har fått effekt.

Därför öppnar Ivo ett nytt ärende i syfte att fortsätta granska den anmälda händelsen.