Vattenkvaliteten i sjöarna behöver vara tjänlig för att badare inte ska riskera att bli sjuka. Kommunen ansvarar för att ta regelbundna vattenprover och rapporterar resultaten till Havs- och vattenmyndigheten där allmänheten kan ta del av informationen.

Väder och antal badare påverkar vattenkvaliteten.

– Bakterier trivs bra i värme. Och under sommaren när många badar ökar risken för en tillväxt av tarmbakterien E. coli som oftast kommer från småbarn och fåglar, säger miljöchef Eva Frykman på Katrineholms kommun.

Kommunen tar vattenprover i Aspen, Djulösjön, Duveholmssjön, Fagerön, Forssjösjön, Storsjön, Veckeln, Malmen och Fiskeboda. Några av dessa är dessutom märkta enligt EU-standard med skylt på badplasten om sjöns vattenkvalitet.

Ett annat fenomen som kan ställa till problem är algblomning. Den kan ge upphov till toxiner i vattnet som kan orsaka klåda och magont hos små barn om de får i sig vatten. Även hundar kan bli sjuka om de dricker vattnet.

– Algblomning kan komma plötsligt och det är inte alltid vi på kommunen hinner upptäcka den och rapportera. Vill man ändå bada i sjön bör man byta till en plats där det inte blommar, säger Eva Frykman.

Badvattnet i Katrineholmssjöarna är för det mesta tjänligt.

– I år har alla prover än så länge visat att våra vatten är tjänliga. Vi får sällan in prover som visar att vattnet är otjänligt. Men det kan förstås förändras.

För att hålla god kvalitet på badvattnet och minska belastningen på sjöarna arbetar kommunen med tillsyn av vatten och avlopp i anslutning till verksamheter och bebyggelse.