Det är i Kristdemokraternas budgetmotion till riksdagen som partiet skriver att man vill se en "förstärkning av hela rättsväsendet". Detta ska ske bland annat genom att flera nya domstolar öppnas, anser KD.

I sin budgetmotion konstaterar partiet att det på 1990-talet fanns 96 tingsrätter i Sverige, medan det i dag finns 48. Tingsrätter borde öppna på fler orter, anser Kristdemokraterna och nämner Katrineholm Arvika, Värnamo, Västervik och Örnsköldsvik som lämpliga platser.

Katrineholms tingsrätt avvecklades och slogs ihop med Nyköpings år 2009. Förslaget från KD att tingsrätten borde öppna på nytt i Katrineholm är inte nytt. Det fanns med redan i vårbudgeten 2018. Förutom nya tingsrätter vill KD även öppna en ny hovrätt. 

I sin budgetmotion skriver partiet att måltillströmningen till landets domstolar väntas öka, varför en utbyggnad behövs. 

Joha Frondelius är gruppledare för Kristdemokraterna i Katrineholm. Han välkomnar sitt partis förslag på riksplanet. Han pekar på att transporter av misstänkta och resor för andra inblandade kostar tid och pengar, och befarar att domstolarna riskerar att bli en flaskhals i rättssystemet om de inte byggs ut.

– Vi behöver fler och närmare domstolar, säger han.

För att det ska bli möjligt att både utöka domstolarnas kapacitet och att öppna domstolar på fler platser i landet vill KD skjuta till 440 miljoner kronor 2020, 450 miljoner 2021 och 560 miljoner 2022 utöver regeringens anslag, skriver partiet i sin budgetmotion.