Jörgen Rüdeberg, biträdande chef på bildningsförvaltningen, tycker inte att Lärarförbundets senaste rankning var någon rolig läsning.

‒När det gäller totalen kan vi konstatera att vi ligger fortfarande i strykklass, vi ligger bland de sista. Det gjorde vi förra gången också, säger han.

13 olika kriterier ligger till grund för rankning.

I Katrineholm har de utbildade lärarna blivit färre (från plats 234 till 245), lärartätheten sämre (från plats 206 till plats 255) och lärarna sjukare (från plats 251 till plats 270)

Jörgen Rüdeberg säger att det bara blir svårare och svårare att rekrytera behörig personal, trots omfattande marknadsföringsinsatser. Rüdeberg tror att den minskande andelen utbildade lärare hänger samman med den ökande andelen sjuka lärare.

‒Hur bemöter man den problematiken? Sätter man in ännu mer okvalificerad personal? Blir det bättre då? Det är inte säkert, för då blir det fler för den kvalificerade personalen att handleda, säger Rüdeberg.

‒Sjuktalen är ett av de områden som vi kämpar med. Vi har gjort en hel del kartläggningsarbeten och haft samtal på individnivå, berättar Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden.

Han konstaterar också att det finns satsningar i kommunen som inte slagit igenom i rankningen ännu.

‒Vi har till exempel satsat på lärarlönerna. De som inte fick ta del av det statliga lärarlönelyftet har fått 1200 kronor i tillskott från kommunen.

Han tycker att det är jättetråkigt att skolan i Katrineholm hamnar långt ner i rankningen. Men han är inte särskilt förvånad.

‒Det är ingen överraskning att vi har bekymmer att ta tag i. Vi gör ganska mycket kartläggningar, analyser och insatser, själva och med hjälp av andra.

Bör föräldrarna vara oroliga för sina barn?

‒Det man kan läsa ut är att vi inte lyckas med alla elever. Men vi lyckas med de allra flesta. De allra flesta klarar målen och går vidare till en gymnasieutbildning och klarar sig genom den. Men fortfarande är det en alldeles för stor del som vi inte lyckas med. Däremot finns det inget skäl till allmän oro för alla medborgare i Katrineholm. Men mycket av det utvecklingsarbete som genomförs och som behöver genomföras behöver göras i samarbete med elever och vårdnadshavare, säger Johan Söderberg