Sveriges kommuner som, efter regeringens mål, anställt tillräckligt många i så kallade extratjänster får en bonus för sina framsteg. Katrineholms kommun som anställt över 60 personer, vilket är tre gånger mer än regeringens mål, får en bonus på 1,4 miljoner kronor.

Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb och har varit utan arbete en längre tid. Genom att tillsätta fler extratjänster hoppas staten, som står bakom finansieringen av löner, att fler ska komma in i arbetslivet.

‒Det är en möjlighet för personer som varit långtidsarbetslös eller som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb, där man har möjlighet att utvecklas och bidra till kommunens verksamhet, säger Fredrik Olovsson riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Finansutskottet.

Det är främst inom områdena skola och omsorg som extratjänsterna riktar sig till, där rekryteringsbehovet i framtiden kommer öka allt mer.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) hoppas att kommunen framåt sommaren 2018 närmat sig 100 nyanställda personer i extratjänster.

‒Det här är bra på så sätt att vi kan få in människor på två års jobb som tidigare kanske varit beroende av försörjningsstöd. Det här ger dem en chans att få visa upp sig för arbetsgivaren vilket kan leda till ett förlängt vikariat eller fast anställning, säger han.

Vad bonusen kommer att användas till är fritt fram för kommunen att bestämma.

Även Vingåker och Flen får bonus på 300000 kronor respektive 500000 kronor.