I många år har striden pågått för en tryggare trafiksituation utmed den ofta olycksdrabbade och tungt trafikerade väg 214 på sträckan mellan Kalkbrottsvillorna och Gimgöl.

För ett drygt år sedan aktualiserades åter frågan, efter att en svår frontalkrock inträffat i Gimgöl den 1 mars. Olyckan inträffade på ett krön där sikten är begränsad.

Centerpartiets lokalavdelning i Julita ville då att hastigheten skulle sänkas från 90 till 70 och att omkörningsförbud skulle införas. De anförde att vägen är smal med många utfarter, att det finns busshållplatser på båda sidor om vägen och att skolbarnen måste korsa vägen.

Artikelbild

| Den 1 mars förra året inträffade en svår frontalkrock vid Gimgöl.

Länsstyrelsen utredde saken men avslog i januari i år önskemålen, med motiveringen att förhållandena på sträckan inte motiverar en hastighetssänkning. Det finns heller inte dolda hinder eller särskilda skäl som motiverar ett omkörningsförbud. Dessutom åligger det "föraren av ett fordon att med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver".

Centerpartiets lokalavdelning överklagade länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen, som nyligen kom med sitt beslut. De anser att det, utefter handlingarna och besök på platsen, inte framkommit tillräckliga skäl att begränsa hastigheten eller förbjuda omkörning. De avslår överklagan och går alltså på länsstyrelsens linje. Beslutet kan inte överklagas.