I en riksdagsmotion lyfter Fredrik Olovsson och hans partikamrater i riksdagen fram Julitagodsets långa historia och unika helhet.

‒Julita är en unik miljö. Här finns förutom herrgården även en lång rad andra byggnader som brandstationen med anor från 1700-talet, gårdsmejeriet i Schweizerstil, livstallet, växthuset och tegelbruket. Det skapar en helhet som förstås ska skyddas och bevaras men som även borde ges status som världsarv, säger Fredrik Olovsson i ett pressmeddelande.

FN-organisationen Unesco upprätthåller sedan 1972 listan över världsarv och det står medlemsländerna fritt att nominera objekt till listan.

Därefter beslutar en världsarvskommitté efter rådgivning av experter huruvida objektet uppfyller de krav och de kriterier som finns i världsarvskonventionen

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för mänskligheten.

I Sverige finns idag 15 världsarv, bland andra Skogskyrkogården i Stockholm, Birka och Hovgården i Uppland och sju Hälsingegårdar.

Förutom skyldigheten att skydda, bevara och till kommande generationer överlämna de utvalda kultur- och naturarven, ska varje land sträva efter att på olika sätt stärka medborgarnas uppskattning av och respekt för kulturarvet.

‒ Julita Gård har precis som övriga världsarv något unikt. Samlingen av byggnaderna med olika funktioner, park, örtagård och trädgårdar gör Julita väldigt speciellt. Vi vet ju också att människor redan uppskattar området som varje år har tiotusentals besökare, konstaterar Fredrik Olovsson.