Stadsparken var fylld av människor när Jimmie Åkesson äntrade scenen.

– Det har bara funnits ett enda oppositionsparti den senaste mandatperioden och det är Sverigedemokraterna. De liberala partierna har varit flata och suttit på läktaren utan att avsätta Stefan Löfven, sade han.

Jimmie Åkesson målade upp en negativ bild av dagens samhälle. Han upprepade ofta ord som "polarisering", "otrygghet" och "utanförskap" när han beskrev dagens Sverige.

Artikelbild

Under sitt 25 minuter långa tal ägnade Jimmie Åkesson en större del åt att kritisera statsminister Stefan Löfven.

– Sammanfattningsvis kan man säga ett ord om Stefan Lövens politik: komplett katastrof, sade han.

Jimmie Åkesson uppehöll sig även vid vård, fattigpensionärer och det dåliga att jämställdhetsarbetet. Han sade att svenskarna är otrygga – speciellt kvinnor – och rädda för att gå utomhus och kanske utsättas för våldtäkt och gängkriminalitet.

– Vi ska ha stränga straff. Vi måste sluta att dalta med kriminella som att ge dem ungdomsgårdar, komvuxplatser och sådant. Det kommer ändå inte att hjälpa. Sätt dem i fängelse – länge – och kasta helst bort nyckeln, sade han och skrattade.

Artikelbild

Under Jimmie Åkessons (SD) tal var Stadsparken full med folk och poliser, men stämningen var lugn.

Gällande utländska medborgare som begår brott, sade han:

– Det ska vara obligatorisk utvisning. Utan undantag.

Artikelbild

I publiken återfanns både sverigedemokrater men också folk som hade motsatt åsikt men som ville höra vad Jimmie Åkesson (SD) hade att säga.

Efter talet intervjuade KK Jimmie Åkesson.

Varför besökte du Katrineholm idag?

Artikelbild

Jimmie Åkesson (SD) ägnade en stor del av sitt tal åt att kritisera Löfvens politik.

– Det kan jag inte riktigt svara på. Vi har besökt 50 städer i Stockholm och idag var vi Katrineholm. Det fanns ingen annan tanke med det.

Vad tror du att SD kan göra för Katrineholm?

– Lokalt vet jag inte riktigt. Men generellt tror jag att vi kan hålla ihop samhället på olika sätt. Katrineholm har som alla andra städer problem med integration. Och så vill vi ta ansvar för att det finns tillgänglig välfärd i hela landet.

Vad säger du om att flera lokala SD-politiker som kandiderar till kommunfullmäktige har publicerat rasistiska inlägg i olika forum?

– Jag är inte insatt i de enskilda namnen. Men är man inte sverigedemokrat ska man inte heller företräda SD.

Hur menar du?

– Ja, det är ju bra att detta kommer fram innan valet så att de inte hamnar i kommunfullmäktige.

Varför tror du att SD attraherar folk med rasistiska åsikter?

– Varför attraherar Socialdemokraterna eller Miljöpartiet islamister? Jag tror att det finns en vrångbild av SD i media om vad vi tycker och står för. Det finns en allmän frustration i samhället som kan ta sig uttryck att folk anonymt uttrycker rasistiska åsikter på sociala media.

Men dessa lokala politiker var inte anonyma och företräder öppet SD.

– Vi är många Sverigedemokrater i Sverige. Och jag skulle vilja påstå att det faktiskt inte är så många som uttryckt rasistiska åsikter. Bara några enskilda individer.

Tycker du att rasism är förenligt med demokratiska värderingar?

– Nej, det tycker jag väl inte att det är. Rasister delar upp folk i raser och tycker att de har rätt att förtrycka. Det är väl inte så demokratiskt.