Du ställer en rad frågor till oss vilket vi tackar för, men samtidigt lägger du in en mängd värdeord och påhopp som vi inte riktigt får ihop.

Du undrar vilka krav vi har på människor som uppbär försörjningsstöd. I vår budget finns ett helt avsnitt om det men med några korta ord ska vi förklara vad vi menar:

Alla människor kan någon gång i livet på grund av sjukdom eller något annat hamna i en situation som gör att man behöver hjälp från samhället det vill säga uppbära försörjningsstöd. Inget konstigt och inget fördömande från vår sida.

Att socialsekreterare ska iordningställa en aktivitetsplan för den som uppbär bidrag senast inom tre månader handlar enbart om att människan i fråga ska komma in i en aktivitet och känna sig behövd. Alla behöver bidra till välfärden utifrån sin förmåga. Moderaterna tror på att människor mår bra över att befinna sig i ett sammanhang, det gör man inte om man inte blir efterfrågad. Det finns det forskning på. Så vi hoppas att det med all tydlighet framgår vilken människosyn vi förespråkar: Alla är värda att satsas på!

Ja Madeleine, vi vill säga upp avtalet med Migrationsverket! Migrationsverket håller nämligen på att avveckla avtalet med Vingåker och då anser vi att det rätta är att säga upp avtalet nu så vi inte förbygger oss med skolor, förskolor med mera. Där förstår vi inte hur du menar när du skriver ”återigen ett vi och dem-krav”?

Vingåker har ingen möjlighet att skapa en arbetsmarknad för alla dessa asylsökande människor och med den politik som S bedriver så döms de till ett liv i utanförskap. Att låta dem och deras barn rota sig här i Vingåker istället för att hamna rätt från början är inte en bra människosyn.

Effektiviseringskrav var från början Kjell-Olof Feldt som införde, detta för att rädda statens finanser precis som vi måste rädda Vingåkers finanser. Effektivisering går ut på att se över sina behov och hela tiden se till att man ligger rätt.

Det finns också ett tydligt skiljetecken på kommuner som har förhållandevis låg skatt och bra medborgarservice, och kommuner med hög kommunalskatt har sämre service.

Du skriver många fördömande saker. Var i vår debatt artikel kan du utläsa att ”vi dömer människor efter deras ekonomiska förmåga och du tycker det är ett cyniskt sätt att säga vilka som duger och vilka som inte gör det.” ”Ni tar från de fattiga och ger till de rika”

Det är sådana citat som får dig att framstå som en dömande person, inte vi.

Vi tycker du uppvisar dåligt omdöme med din replik då du inte var replikerad, och vore det inte mer smakfullt att skriva din partitillhörighet.

Charlotte Prennfors (M)

Oppositionsråd

Irene Sandqvist (M)

Vice ordförande socialnämnden