Formellt handlade det om att ändra i den kommunala ordningsstadgan, så att det blir förbjudet att tigga på kommunal mark i Katrineholm. Det handlar i praktiken om stora delar av Katrineholms centrum.

Förutom Sverigedemokraterna var samtliga oppositionspartier emot förslaget: C, L, KD, V och MP hade ett gemensamt motförslag. Och oppositionspolitikerna var hårda i sitt omdöme om ett tiggeriförbud, som de menade inte skulle lösa några problem. Återkommande argument var att man inte kan förbjuda fattigdom och att det inte kan vara något brott att be om pengar. Flera ur oppositionen menade också att ett förbud i praktiken riktar sig mot en särskild grupp människor, nämligen romer - och att man med ett förbud ger sig på de svagaste i samhället.

Göran Dahlström (S) försvarade förslaget tillsammans med andra socialdemokrater och moderater. Han menade att man måste få bort tiggeriet för att på sikt kunna hjälpa de utsatta människorna.

Innan mötet började, hölls en protestaktion mot tiggeriförbud utanför sammanträdeslokalen. Men demonstrationen och oppositionspartierna lyckades inte rucka på majoriteten. Som väntat gick förslaget igenom med stor majoritet.

Innan tiggeriförbudet kan träda i kraft måste länsstyrelsen godkänna det.

Katrineholms-Kuriren var på plats under sammanträdet och direktrapporterade från debatten. Läs vår rapport här: