Myndigheten för yrkeshögskolan riktar kritik mot IUC efter att utbildningscentrumet inte rapporterat in att en elev har avbrutit sina studier. Av Myndigheten för yrkeshögskolans utredning framgår att eleven haft studieuppehåll under ett drygt halvår. Trots det fanns eleven registrerad vid två kontroller under samma period. IUC har redogjort i sitt yttrande att de brustit i sina rutiner och felaktigt fått statsbidrag för den studerande vid dessa tidpunkter.

Installatörernas utbildningscentrum blir därmed skyldig att betala tillbaka 59.400 kronor.

Det är inte första gången som Installatörernas utbildningscentrum har fått betala tillbaka tidigare tilldelats statsbidrag. Så sent som i april i år fick IUC betala tillbaka 22.000 kronor

Då hade skolan ansökt om och beviljats statsbidrag för 20 utbildningsplatser, men tagit in 21 elever.

När bidraget kontrollerades hade dock två elever hoppat av och skolan fick därför, enligt beslutet från myndigheten, betala tillbaka 22.275 kronor, eftersom man hade en elev för lite vid tillfället.