I sommar har insektsexperten och entomologen Stanislav Snäll varit anlitad av Katrineholms kommun för att ta reda på vilka skalbaggar som bor i veden i Ekhagarna vid Gernäs gård. Skalbaggsinventeringen har pågått hela sommaren och är den första i sitt slag i Katrineholm. Nu inbjuds allmänheten att följa med på en guidad tur där man visar, inte bara skalbaggar, utan även vilka andra typer av insekter som har sin bostad i ved.

Arrangör är Katrineholms kommun i ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Visningen riktar sig till alla, både barn och vuxna och är en del av LONA-projektet, lokala naturvårdssatsningen, som går ut på att bevara och öka den biologiska mångfalden i kommunen. Under insektsvandringen invigs även en mulmholk, som är en bostad för vedlevande insekter. Det är den första i sitt slag i Katrineholm.